Развлечение

Резюме на „DWTS“: Телевизионна легенда е елиминирана и 3-ма лидери ослепяват в нощта на Бонд